Referenties

Eind 2020 hebben we het nummer ‘Er is Meer’ opgenomen. Deze productie is uitgevoerd in samenwerking met Elisa Krijgsman en verschillende sessiemuzikanten.

Er is Meer